,,

Събирам за знам ли кой път все същия куфар.
И знам какъв е точният план.
Първоначално се вълнувам безумно за следващото място, където ще загубя някоя и друга дреха, очила, слушалки или себе си.
После се разпилявам. Континент по континент, бряг по бряг, град по град.
Не знам откога не съм се намирала. Поддържам вярата, че никоя липса не е незаместима. Намирам нови неща, които да обичам в себе си и се убеждавам, че ще събера частите си една по една, когато съм готова да ги имам.
Хвърлям в багажа последните предмети, които ми напомнят, че ме има и бегло поглеждам към тези, които ме окуражават, че оставям най-важното от себе си у дома.
Краката ми парят, докато тръгвам и наум се моля на себе си.
“Запази възможно най-много този път, ще дойде ден, когато куфарът ще остане празен от присъствието ти, и пълен с липсите ти. А с него, и ти.”

Л.Й. (via blind-letters)
,,

I want you to tell me about every person you’ve ever been in love with. Tell me why you loved them, then tell me why they loved you. Tell me about a day in your life you didn’t think you’d live through. Tell me what the word “home” means to you and tell me in a way that I’ll know your mothers name just by the way you describe your bed room when you were 8. See, I wanna know the first time you felt the weight of hate and if that day still trembles beneath your bones. Do you kiss your friends on the cheek? Do you think that anger is a sincere emotion or just the timid motion of a fragile heart trying to beat away its pain? See, I wanna know what you think of your first name. And if you often lie awake at night and imagine your mothers joy when she spoke it for the very first time. I want you tell me all the ways you’ve been unkind. Tell me all the ways you’ve been cruel.Do you believe that Mary was really a virgin? Do you believe that Moses really parted the sea? And if you don’t believe in miracles, tell me, how would you explain the miracle of my life to me? And for all the times you’ve knelt before the temple of yourself, have the prayers you’ve asked come true? And if they didn’t did you feel denied? And if you felt denied, denied by who[m]? I wanna know what you see when you look in the mirror on a day you’re feeling good. I wanna know what you see in the mirror on a day a day you’re feeling bad. I wanna know the first person who ever taught you your beauty could ever be reflected on a lousy piece of glass. If you ever reach enlightenment, will you remember how to laugh? Have you ever been a song? See, I wanna know more than what you do for a living. I wanna know how much of your life you spend just giving. And if you love yourself enough to also receive sometimes. I wanna know if you bleed sometimes through other people’s wounds. And if you dream sometimes that this life is just a balloon that if you wanted to you could pop—but you never would because you’d never want it to stop.